آیا میدونستین جمعیت زنبورها یه جمعیت زنانه هستش؟

تمام جمعیت کندو به جز تعداد اندکی که نر هستن بقیه ماده هستش ،حالا چرا فقط ملکه تخم گزاره؟

تخم ملکه با بقیه تخم ها یکیه ولی چون ملکه تمام طول دوران تولد خودش از ژله رویال مصرف میکنه عمرش از ۲۸ روز به ۵ سال افزایش پیدا میکنه البته اگر دوران جفت گیری جفت خوبی بخوره و زنبوران نخان به دلیل کمبود کار ملکه اونو تعویض کنن که ای مقوله ای جداس

تمام زنبورا ۳ روز از این ژله مصرف میکنن و بعد ۳ روز از عسل و گرده گل تغذیه میشن

داخل کندو تعدادی زنبور نر وجود داره که فقط کارشون خوردن و جفت گیری هستش