امروز ، جمعه ۱۴ آذر ۹۹، لایو مشترک محمد قائم‌پناه و آقای محمد درویش درباره‌ی اثرات اجتماعی و زیست محیطی کسب و کارها اجرا شد. به نظر شما درباره‌ی چه موضوعاتی یا با چه افرادی می‌توان لایوهایی برگزار کرد که منجر به بهتر دیده شدن کشمون و دغدغه‌های اون بشه؟