شاید دوگانه ای که من همیشه توش گیر می کنیم رو جورج کارلین به خوبی توی یکی از استندآپاش این مبحث رو باز می کنه.

اونجا میگه اگر طبیعت رو نجات میدی، تو یه احمقی

نظرتون چیه؟

لینک اسکریپت کامل استندآپ 

https://scrapsfromtheloft.com/2019/08/22/george-carlin-saving-planet-transcript/