سلام
به دعوت الهام مراد عزیز به قبیله ی کشمونیا وارد شدم و خرسندم. کشمون دنبال معنا تو دل غذا و خوردنی هاییه که ممکنه ما ازشون غافل باشیم و فقط بخوریم تا سیر شیم. کشمون پشت صحنه رو به ما نشون میده و من که شغلم تدوینگره و همیشه پشت صحنه م، این اتفاق رو دوست دارم.
من یه پسماند صفریم و دوست دارم در مورد بسته بندی محصولات کشمون و راهکارهای سبز بسته بندی با کشمونیا گپ بزنم