یک قدم به فروش پسماند صفر محصولات کشمون نزدیک شدیم. به نظرتون استقبال میشه ازش؟