به نظر من اگر کشمون طراحی درب ظرف عسل را مطابق شکل زیر عوض کنه و یا یه دونه از این درها به مشتریاش بده هم استفاده از عسل راحتتر می شه و به قاشق نیازی نیست و هم در انتها ظرف عسل به یه قمقمه آب تبدیل می شه. من خودم حاضرم این قمقه ها رو به همکارام کادو بدم